Belastingadvisering
 • Verzorging van inkomstenbelastingaangiften
 • Verzorging van vennootschapsbelastingaangiften
 • Verzorging van omzetbelastingaangiften
 • Verzorging van aangiften dividendbelasting
 • Verzorgen van bezwaarschriften op fiscaal gebied
 • onafhankelijke advisering op fiscaal gebied

 
Administratieve dienstverlening
 • Samenstellen van jaarrekeningen en periodieke financiële overzichten
 • Advisering over administratieve organisatie
 • Opstellen van financiële en liquiditeitsprognoses
 • Verzorging van financiële administraties
 • periodieke rapportering

Financiële en Fiscaal-Juridische diensten
 • Onafhankelijke advisering op financieel gebied
 • Onafhankelijke advisering op fiscaal en fiscaal-juridisch gebied
 • Verzorging van bezwaarschriften op financieel en fiscaal-juridisch gebied
 • Verzorging van aanvragen huursubsidie
 • Verzorging van controleformulieren van uitkeringsinstanties
 • Verzorging van aanvragen I.O.A.Z. ; W.A.O. ; W.A.Z. etc etc
 • Verzorging van overige formulieren op financieel en sociaal-juridisch gebied
 • Financieringsvraagstukken
 • Keuze ondernemingsvorm
 • Begeleiden startende ondernemers
 
Salarisadministratie
Ook voor het laten verzorgen van uw salarisadministratie kunt u bij Fides Belastingadvieskantoor terecht. Hiervoor is er een samenwerkingsverband met een in salarisadministratie gespecialiseerd Salaris & Adviesbureau aangegaan dat tegen zeer redelijke tarieven alle ins en outs m.b.t. de salarissen voor u kan verzorgen. Het contact verloopt uiteraard via Fides Belastingadvieskantoor.